آکادمی اردلان

بزرگراه یادگار شمال به جنوب، بعد از خروجی ایثارگران، خیابان گلبهار، پشت تره بار فرحزاد، مجموعه ورزشی فرحزاد